Недавне активности на сајту

02.12.2017. 10:33 Милан Милошевић измењено 13. Претраживање интернета, одабир резултата и преузимање садржаја
24.11.2017. 14:18 Милан Милошевић измењено 21. Систематизација градива
24.11.2017. 14:18 Милан Милошевић је направио/ла 21. Систематизација градива
24.11.2017. 14:17 Милан Милошевић измењено 20. Линијски програм
24.11.2017. 14:17 Милан Милошевић је направио/ла 20. Линијски програм
24.11.2017. 14:16 Милан Милошевић измењено 19. Положај лика на позорници
24.11.2017. 14:16 Милан Милошевић је направио/ла 19. Положај лика на позорници
24.11.2017. 14:16 Милан Милошевић измењено 18. Радно окружење у Scrach-у
24.11.2017. 14:16 Милан Милошевић је направио/ла 18. Радно окружење у Scrach-у
24.11.2017. 14:15 Милан Милошевић је избрисао/ла 17. Алгоритамски начин размишљања
24.11.2017. 14:14 Милан Милошевић измењено IV. Рачунарство
24.11.2017. 14:13 Милан Милошевић измењено Почетна
20.11.2017. 22:27 Милан Милошевић измењено Речник појмова
20.11.2017. 06:03 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
20.11.2017. 05:39 Милан Милошевић измењено 13. Претраживање интернета, одабир резултата и преузимање садржаја
20.11.2017. 05:39 Милан Милошевић је приложио/ла v-13. Претраживање интернета, одабир резултата и преузимање садржаја.jpg - 13. Претраживање интернета, одабир резултата и преузимање садржаја
20.11.2017. 00:52 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 15:22 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 15:06 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 15:05 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 14:55 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 14:43 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 14:40 Милан Милошевић је приложио/ла Компоненете ИКТ.jpg - 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 14:04 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 13:30 Милан Милошевић измењено 01. Увод, предмет изучавања информатике и рачунарства