Недавне активности на сајту

23.10.2018. 05:09 Милан Милошевић измењено 10. Мултимедијална презентација
23.10.2018. 05:09 Милан Милошевић је направио/ла 10. Мултимедијална презентација
23.10.2018. 05:09 Милан Милошевић измењено 09. Презентовање ваших идеја
23.10.2018. 05:09 Милан Милошевић је направио/ла 09. Презентовање ваших идеја
15.10.2018. 06:38 Милан Милошевић измењено I. ИКТ‎
15.10.2018. 04:34 Милан Милошевић измењено 08. Снимање звука и видео материјала
15.10.2018. 04:34 Милан Милошевић измењено 08. Снимање звука и видео материјала
15.10.2018. 04:34 Милан Милошевић измењено 08. Снимање звука и видео материјала
15.10.2018. 04:29 Милан Милошевић измењено 08. Снимање звука и видео материјала
15.10.2018. 04:27 Милан Милошевић је направио/ла 08. Снимање звука и видео материјала
15.10.2018. 04:26 Милан Милошевић измењено 06. Слике – основне операције
15.10.2018. 04:26 Милан Милошевић измењено 05. Систематизација градива
15.10.2018. 04:26 Милан Милошевић измењено 04. Датотека и фасцикле
15.10.2018. 04:26 Милан Милошевић измењено 03. Основна подешавања
15.10.2018. 04:26 Милан Милошевић измењено 02. Оперативни систем
15.10.2018. 04:25 Милан Милошевић измењено 01. Рачунари и уређаји
15.10.2018. 03:11 Милан Милошевић измењено 07. Форматирање текста
15.10.2018. 02:58 Милан Милошевић измењено 07. Форматирање текста
15.10.2018. 02:21 Милан Милошевић измењено 07. Форматирање текста
15.10.2018. 01:49 Милан Милошевић измењено 07. Форматирање текста
15.10.2018. 01:48 Милан Милошевић је направио/ла 07. Форматирање текста
04.10.2018. 13:00 Милан Милошевић измењено 6. Слике – основне операције
04.10.2018. 12:59 Милан Милошевић измењено 6. Слике – основне операције
04.10.2018. 12:55 Милан Милошевић измењено 6. Слике – основне операције
01.10.2018. 23:59 Милан Милошевић измењено 6. Слике – основне операције