Недавне активности на сајту

22.09.2017. 12:14 Милан Милошевић измењено 04. Рад са датотекама
22.09.2017. 12:13 Милан Милошевић измењено 04. Рад са датотекама
22.09.2017. 12:13 Милан Милошевић измењено 04. Рад са датотекама
22.09.2017. 12:11 Милан Милошевић измењено 04. Рад са датотекама
22.09.2017. 11:15 Милан Милошевић измењено 05. Рад са текстом
22.09.2017. 11:14 Милан Милошевић је приложио/ла TextFill_image14.jpg - 05. Рад са текстом
22.09.2017. 10:59 Милан Милошевић измењено 04. Рад са датотекама
22.09.2017. 10:59 Милан Милошевић је приложио/ла ilustracija-fotolia-search-document-management-datoteke-dokumenti.jpg - 04. Рад са датотекама
22.09.2017. 10:43 Милан Милошевић измењено 07. Рад са звуком и видеом
22.09.2017. 10:43 Милан Милошевић је направио/ла 07. Рад са звуком и видеом
22.09.2017. 10:41 Милан Милошевић измењено 06. Рад са графиком
22.09.2017. 10:40 Милан Милошевић је направио/ла 06. Рад са графиком
22.09.2017. 10:39 Милан Милошевић измењено 05. Рад са текстом
22.09.2017. 10:39 Милан Милошевић је направио/ла 05. Рад са текстом
20.09.2017. 09:28 Милан Милошевић измењено Почетна
10.09.2017. 13:50 Милан Милошевић измењено 03. Подешавање радног окружења
10.09.2017. 13:45 Милан Милошевић измењено 03. Подешавање радног окружења
10.09.2017. 13:25 Милан Милошевић измењено 02. Оперативни систем
10.09.2017. 13:21 Милан Милошевић измењено 02. Оперативни систем
10.09.2017. 13:14 Милан Милошевић измењено 02. Оперативни систем
10.09.2017. 13:05 Милан Милошевић измењено 02. Оперативни систем
10.09.2017. 13:04 Милан Милошевић измењено 02. Оперативни систем
10.09.2017. 13:02 Милан Милошевић измењено 02. Оперативни систем
10.09.2017. 12:58 Милан Милошевић измењено 01. Увод, предмет изучавања информатике и рачунарства
09.09.2017. 12:44 Милан Милошевић измењено Почетна