Недавне активности на сајту

Милан Милошевић измењено Речник појмова
20.11.2017. 06:03 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
20.11.2017. 05:39 Милан Милошевић измењено 13. Претраживање интернета, одабир резултата и преузимање садржаја
20.11.2017. 05:39 Милан Милошевић је приложио/ла v-13. Претраживање интернета, одабир резултата и преузимање садржаја.jpg - 13. Претраживање интернета, одабир резултата и преузимање садржаја
20.11.2017. 00:52 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 15:22 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 15:06 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 15:05 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 14:55 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 14:43 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 14:40 Милан Милошевић је приложио/ла Компоненете ИКТ.jpg - 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 14:04 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
18.11.2017. 13:30 Милан Милошевић измењено 01. Увод, предмет изучавања информатике и рачунарства
18.11.2017. 12:58 Милан Милошевић измењено Речник појмова
18.11.2017. 12:48 Милан Милошевић је направио/ла Речник појмова
18.11.2017. 12:47 Милан Милошевић измењено 12. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
15.11.2017. 15:42 Милан Милошевић је направио/ла 17. Алгоритамски начин размишљања
15.11.2017. 15:42 Милан Милошевић је направио/ла 17. Алгоритамски начин размишљања
15.11.2017. 15:42 Милан Милошевић измењено IV. Рачунарство
15.11.2017. 15:42 Милан Милошевић је направио/ла IV. Рачунарство
15.11.2017. 15:40 Милан Милошевић измењено 16. Систематизација градива
15.11.2017. 15:40 Милан Милошевић је направио/ла 16. Систематизација градива
15.11.2017. 15:40 Милан Милошевић измењено 15. Заштита приватности и заштита здравља
15.11.2017. 15:39 Милан Милошевић је направио/ла 15. Заштита приватности и заштита здравља
15.11.2017. 15:38 Милан Милошевић измењено 14. Безбедан рад на интернету

старије | новије