33/36. Други пројектни задатак


Пројекат или пројект (лат. proiectum — бачен унапријед) је јединствени процес, састављен из низа активности дефинисаних почетком и крајем, као и људским, финансијским и другим ресурсима, који испуњава одређене услове. Свака од планираних активности унутар једног пројекта има за циљ, задовољење укупних потреба клијента.
Извођење пројеката је задатак пројектног менаџмента.

Шта садржи пројекат?

 • јасан и остварив циљ
 • унапред одређено временско трајање
 • расположиви ресурси (људи, време, финансије...)
 • коначни прозводи или резултати рада

О другом пројектном задатку

О пројектовању постоји обимна литература за скоро сваку област човекове делатности о чему овде неће бити речи. Наш циљ је да стекнете искуство у изради мањег програмерског пројекта који је повезан са наставом у 5. разреду.  
За потребе другог пројектног задатка у 5. разреду  у основној школи дефинисаћемо следеће фазе/етапе/кораке у раду:
 1. Избор чланова тима (2 до 3 ученика)

 2. Избор теме пројекта (анимација или игра)

 3. Прецизирање теме пројекта (циљ презентације - прецизирани пројектни задатак)

 4. Избор средстава за реализацију пројекта презентације (Скреч за програмирање; Гугл документи за пројектни задатак, сценарио анимације; алати за графичко обликовање у Скречу)

 5. Попуњавање Гугл упитника

 6. Израда сценарија анимације/игре

 7. Графичко обликовање позорнице и ликова

 8. Програмирање (израда саме анимaције/игре)

 9. Тестирање анимације/игре

 10. Исправљање грешака

 11. Представљање анимације/игре

 12. Вредновање (оцењивање) анимације/игре

Шаблон пројектног задатка на тему "Анимација кретања балерине" је на линку.
Шаблон пројектног задатка на тему "Ремикс игре Понг" је на линку.

Упитник за ученике је на линку.

Упитник за ученике

Comments