27. Квиз


27. Квиз

27. Квиз


Радно окружење у Скречу 
Погледати Скреч програме на адреси 
https://scratch.mit.edu/projects/209237381/
  који демонстрира кретање лика на позорници.
Прерадите овај програм на следећи начин:
    • промените позадину
    • промените ликове на позорници
    • покушајте да модификујете дијалог квиза.
Преко Гугл учионице вратите линк ка вашем Скреч програму (пројекту)

27.2. Вежба

Погледати Скреч програме на адреси  
https://scratch.mit.edu/projects/209238576/ који демонстрира кретање лика на позорници.
Прерадите овај програм на следећи начин:
  • промените позадину
  • промените ликове на позорници
  • покушајте да модификујете дијалог квиза.
Преко Гугл учионице вратите линк ка вашем Скреч програму (пројекту)
Comments