26. Аритметичке операције и променљиве


26. Аритметичке операције и променљиве

26. Аритметичке операције и променљиве


Радно окружење у Скречу 
Погледати Скреч програме на адреси https://scratch.mit.edu/projects/204399456/  који демонстрира кретање лика на позорници.
Прерадите овај програм на следећи начин:
    • промените позадину
    • промените ликове на позорници тако да бројеви остану бројеви али другачије дизајнирани
    • покушајте да модификујете дијалог тако да смисао остане исти.
Преко Гугл учионице вратите линк ка вашем Скреч програму (пројекту)

Embed gadget

Скреч: Сценарио: 26.1. Лов26.2. Вежба

Погледати Скреч програме на адреси https://scratch.mit.edu/projects/204609035/  који демонстрира кретање лика на позорници.
Погледајте овај програм, утврдите побољшања која могу да се уграде, уградите та побољшања и вратите модификовани програм са описом побољшања.
Преко Гугл учионице вратите линк ка вашем Скреч програму (пројекту) и са описом побољшања у коментару.

Embed gadget

26.2. Лавиринт

Comments