20. Линијски програм


4. лекција - Виц ‎(линијски програм)‎

4. лекција - Виц ‎(линијски програм)‎


Радно окружење у Скречу 

Embed gadget


Embed gadget

20.1. Вежба

Погледати Скреч програме у студију на адреси https://scratch.mit.edu/studios/4671948/ 
Прерадите један од ових програма тако да замените 
    • ликове
    • дијалог ликова
    • и позадину
Преко Гугл учионице вратите линк ка вашем Скреч програму (пројекту)

Comments