10-11. Први пројектни задатак


Пројекат или пројект (лат. proiectum — бачен унапријед) је јединствени процес, састављен из низа активности дефинисаних почетком и крајем, као и људским, финансијским и другим ресурсима, који испуњава одређене услове. Свака од планираних активности унутар једног пројекта има за циљ, задовољење укупних потреба клијента.
Извођење пројеката је задатак пројектног менаџмента.

Шта садржи пројекат?

 • јасан и остварив циљ
 • унапред одређено временско трајање
 • расположиви ресурси (људи, време, финансије...)
 • коначни прозводи или резултати рада

О првом пројектном задатку

О пројектовању постоји обимна литература за скоро сваку област човекове делатности о чему овде неће бити речи. Наш циљ је да стекнете искуство у изради мањег мултимедијалног пројекта који је повезан са наставом у 5. разреду.  
За потребе првог пројектног задатка у 5. разреду  у основној школи дефинисаћемо следеће фазе/етапе/кораке у раду
 1. Избор чланова тима (2 до 3 ученика)

 2. Избор теме пројекта

 3. Прецизирање теме пројекта (циљ презентације)

 4. Избор средстава за реализацију пројекта презентације (Гугл презентације, Гугл документи, Гугл цртежи)

 5. Израда саме презентације

 6. Представљање презентације

 7. Вредновање презентације/пројекта

Али пре него што се упустимо у реализацију пројекта по фазама дефинисаћемо пројектни задатак који гласи.

Пројектни задатак првог пројекта у 5


Упитник за чланове тима за први пројектни задатак


Comments