13. Увод у визуелно програмирање

Визуелно програмирање је појам повезан са појмом визуелни програмски језик
У рачунарству визуелни програмски језик (ВПЈ) је било који програмски језик који корисницима дозвољава креирање програма манипулацијом графичких програмских пре него њиховом спецификацијом у текстуалној форми.
Визуелни програмски језици дозвољавају програмирање визуелним исказивањем, просторним уређивањем текстуалних и графичких симбола и њиховим коришћењем као елемената синтаксе и визуелне прегледности (секундарна нотација).
Визуелни програмски језици могу се даље класификовани зависно од типа и врсте визуелних елемената који се користе на језике базиране на иконама, језици базирани на формама (обрасцима) и језике базиране на дијаграмима.
На линку може да се нађе листа визелних програмских језика према различитим критеријумима класификовања.
За потребе наставе у 5. разреду користиће се следећи визуелни програмски језици:

Вежбе

1. вежба

Погледајте видео на линку https://youtu.be/bQilo5ecSX4 у трајању од 2 минута.
Подесите да титлови буду на српском језику. Ако не можете да се снађете позовите наставника.
Као одговор на овај задатака наведите име и презиме излагача који је на вас оставио највећи утисак.

YouTube видео

2. вежба

Посетите час програмирања на адреси https://studio.code.org/hoc/8
Решите проблем користећи расположиве блокове.
Када решите задатак извршите га и снимите екран са решењем које ћете вратити као одговор на овај задатак.
Comments