12. Увод у програмирање - 3. део


Посетите веб страну https://blockly-games.appspot.com/?lang=sr где се налази серија образовних игара за учење програмирања.
Изаберите трећу игру пода називом Корњача.

На овом нивоу имате око 10 поднивоа (игара). Покушајте да за 10 минута решите што више поднивоа.
Када решите неки подниво онда снимите екран са решењем.
Када је прошло 10 минута вратите снимке екрана са решењима поднивоа преко Гугл учионице.

Решења:

Comments