10. Увод у програмирање

Google презентација


Вежба 1:

Посетите веб страну https://blockly-games.appspot.com/?lang=sr где се налази серија образовних игара за учење програмирања.
Изаберите прву игру пода називом Слагалица 
Решите постављени задатака. У овом случају задатак је 
За сваку животињу (зелена), приложити њену слику, изаберите њен број ногу, и скуп њених карактеристика.
Када сте решили задатак вратите снимак екрана са решењем преко Гугл учионице

Вежба 2:

Посетите веб страну https://blockly-games.appspot.com/?lang=sr где се налази серија образовних игара за учење програмирања.
Изаберите прву игру пода називом Лавиринт.
На овом нивоу имате око 10 поднивоа (игара). Покушајте да за 10 минута решите што више поднивоа.

Када решите неки подниво онда снимите екран са решењем.
Када је прошло 10 минута вратите снимке екрана са решењима поднивоа преко Гугл учионице.

Пример решења првог поднива

Пример решења другог поднива

Препоручује се да кући решите проблеме на целом нивоу

Решења:

Comments