06. Објекти у рачунарству и манипулације са њима - Увод

Пошто појам објекта у систему може да буде веома широко схваћен неопходно је да се да дефиниција система на бази које ће се прецизирати скуп објеката рачунарског система којима ће бити посвећена ова и следећих неколико наставних јединица.
Систем (од латинског systēma, узетог од грчког σύστημα systēma) представља скуп елемената, реалних или апстрактних, представљених као целина где елементи међусобно интерреагују или су повезани са бар једним другим елементом и сви заједно служе заједничкој сврси. Било који објекат који није у вези са било којим другим објектом система не представља део тог система већ окружење система. Подсистем представља скуп елемената, који су систем за себе, али и део већег система.
Важно је приметити да рачунарски систем можемо посматрати на разне начине (зависно од наших потреба) и да објекти могу да имају разна својства и да се њима може манипулисати на разне начине.
Са становишта наших потреба посматраћемо скуп објеката рачунарског система за манипулацију основним елементима мултимедије а то су
  • текст
  • графика
  • звук
  • видео
  • анимација.
Не треба наглашавати да сваки елемент мултимедије можемо посматрати као објекат над којим је могуће извршити разне манипулације помоћу наменских програма који су такође објекат рачунарског система.
Елементи мултимедије су у меморији рачунара смештени у виду фајлова (датотека) које су именоване и које се разликују на бази екстензије која говори о врсти елемента мултимедије.
Модерни рачунарски системи дозвољавају комбиновање различитих елемената мултимедије у један комплексан објекат у коме су садржани сви компонентни објекти.
Основне радње приликом манипулације са мултимедијалним објектима (скраћено мм објектима)  су
  • креирање мм објекта
  • ажурирање/модификација/обликовање мм објекта
  • брисање мм објекта.
Подразумева се да мм објекте можемо премештати са једне на другу локацију користећи рачунарске мреже.
Приликом креирања мм објекта додељује му се јединствено име са екстензијом која га ближе одређује са становишта потреба препознавања програма за манипулацију са њим.
Неки програми за манипулацију мм објектима у рачунарским системима са инсталираним  Виндовс оперативним системом

Програми за обраду текста 

Потпунија листа је на адреси

Бесплатни и програми отвореног кода

Власнички програми

Комерцијални

Слободан софтвер (Freeware) 

Онлајн (на мрежи - Online)

Програми за обраду графике

Додатне информације су на линку и линку.

Програми за рад са растерском графиком

Бесплатни и програми отовореног кода

Слободан софтвер

Комерцијални софтвер

Програми за рад са векторском графиком

Програми за обраду звука

Потпунија листа је на линку.

Програми за обраду видеа


Програми за рад са анимараним садржајима


Вежбе

Вежба 06.1

Покрените неки од програма за обраду текста на вашем рачунару (Word, Word Pad, Notepad, LibreOffice Write, ...).
Креирајте документ са унетим вашим именом и презименом.
Сачувајте тај документ под вашим именом и презименом
Вратитите тако креирани текстуални документ преко Гугл учионице.

Вежба 06.2

Покрените неки од програма за обраду графике на вашем рачунару (Paint, Paint.NET, Inkscape, GIMP, ... ).
Креирајте графику са барем једним графичким објектом у њему ( линија, текст, правоугаоник, ...)
Сачувајте ту графику под вашим именом и презименом
Вратитите тако креирани документ преко Гугл учионице.

Вежба 06.3

Покрените програм за обраду звука Audacity .
Снимите прозор програма неким од програма за снимање екрана (Snipping Tools, PrtScr, ..)
Сачувајте снимак прозора на диску рачунара.
Вратитите тако креирани документ преко Гугл учионице.


Comments