О предмету Информатика и рачунарство у 5. разреду

Циљ и задаци

Циљ образовно-васпитног рада изборног предмета је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара. 

Задаци образовно-васпитног рада: 

 • упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности; 
 • развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 
 • подстицање креативног рада на рачунару; 
 • оспособљавање за рад на рачунару.

Оперативни задаци:

 •  упознавање ученика са графичким радним окружењем оперативног система; 
 • упознавање ученика са организацијом дискова, датотека и директоријума; 
 • упознавање ученика са подешавањем околине за рад на српском језику; 
 • упознавање ученика са инсталацијом додатних уређаја и програма; 
 •  упознавање ученика са радом у програму за обраду текста; 
 •  упознавање ученика са основним програмима за рад у мултимедији; 
 •  оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма.

Литература за ученике:

 • Драган Маринчић, Драгољуб Васић: Информатика и рачунарство за 5. разред основне школе. Завод за уxбенике. Бeоград. 2007. ISBN 978-86-17-14948-0
 • Драган Маринчић, Драгољуб Васић: Информатика и рачунарство радна свеска за 5. разред основне школе. Завод за уxбенике. Бeоград. 2007. ISBN 978-86-17-15830-7

Додатни наставни садржаји:

Comments