35. Видео

Видео (лат. "видим") или видеотехника заједнички је назив за низ техничких поступака којима се остварује снимање, запис, обрада, пренос и приказ покретних слика које се гледају на телевизијском или рачунарском монитору.

Појам видео се користи у сложеницама као што су видеокамера, видеосигнал, видеорекордер, видеокасета, итд., али у свакодневном говору често означава било који видеозапис или направу за његову репродукцију.

Познатији аналогни кућни формати видеозаписа су: VHS, S-VHS, Бетамакс (Betamax), Видео 2000, а дигитални су нпр.: Quicktime, MPEG-2, MPEG-4.

Comments