32. Рад са сликама – скенер и дигитални фотоапарат

Циљ часа

Упознавање са уређајима за унос слика, цртежа и фотографија у рачунар (скенер и дигитални фотоапарат)

Кључне речи

скенер, фотоапарат, дигитални фотоапарат, резолуција, сензор

Уводно питање

Oдакле потичу слике које имамо у рачунару?

Скенер

v-32: Скенер

Питања о скенеру

 • Шта је скенер?
 • Које врсте скенера постоје?
 • Које су најважније карактеристике скенера?
 • Шта је то резолуција скенера?
 • Опишите поступак скенирања?

Дигитални фотоапарат

v-32-Дигитални фотоапарат

Питања о дигиталном фотоапарату

 • Где дигитални фотоапарат чува слику?
 • Како се зове део који замењује филм код дигиталног фотоапарата?
 • Које су предности коришћења дигиталног фотоапарата?
 • Који су недостаци дигиталног фотоапарата?

Скенер и дигитални фотоапарат на Јутубу

YouTube видео

YouTube видео

Додатни материјали: Колекције програма за рад са сликама

Одговори на питања

Уводно питање

Слике се могу:
•    цртати у неком програму;
•    скенирати;
•    фотографисати дигиталним фотоапаратом, па пребацити у рачунар;
•    преузети са Интернета,
•    преузети са неког компакт диска...

Питања о скенеру

 • Шта је скенер?
  Скенер је улазни уређај који анализира неку физичку слику као што су фотографија, текст, рукопис или неки предмет, а затим је претвара у дигиталну слику
 • Које врсте скенера постоје?
  Ручни скенер; Стони скенер; Ротациони скенер.
  У литератури се среће и четврта врста око које ставови нису усаглашени: Скенер за рељефне подлоге
 • Које су најважније карактеристике скенера?
  Брзина скенирања (зависи од класе и генерације скенера);
  Максимална резолуција
 • Шта је то резолуција скенера?
  Резолуција (просторна фреквенција) је број концентрисаних пиксела/тачака и изражава се у PPI (енгл. pixel per inch – пиксела по инчу).
 • Опишите поступак скенирања?
  Једна тачка слике (подлоге) се осветљава
  Одбијени зрак светла се системом огледала и сочива доводи до претварача светлости у електричну величину.
  Зависно од интензитета и боје светла скенер шаље податак о тој тачки
  Поступак се понавља за сваку тачку слике (тај поступак зовемо скенирање)

Питања о дигиталном фотоапарату

 • Где дигитални фотоапарат чува слику?
  Слику чува у полупроводничкој меморији
 • Како се зове део који замењује филм код дигиталног фотоапарата?
  CCD сензор.
 • Које су предности коришћења дигиталног фотоапарата?
  Еколошки уређај
  Мањи трошкови
  Брзо се види резултат
  Једноставан за употребу и израду слика
  Погодан за објављивање слика преко рачунара
 • Који су недостаци дигиталног фотоапарата?
  Већа набавна цена
  Потребно је имати рачунар и/или штампач


Comments