31. Рад са звуком

Уводна питања

  • Које уређаје користите за слушање музике?
  • Који програм за репродуковање звука садржи верзија Windows коју користите.

Колекције програм,а за рад са звуком

YouTube видео

YouTube видео


Провера знања

  • Где се налазе програми за рад са звуком?
  • Шта се све звучно записује?
  • Помоћу којих програма се слушају звучни записи?
  • Како се све може подесити јачина звука?
  • Који уређај је потребан да би се могао користити програм Снимач звука?
  • Мени Датотека (File) имају и програм за обраду текста и програм Снимач звука. Које команде су исте, а по којим се разликују? Шта не можемо, још извесно време, радити са звучним записом?
Comments