30. Мултимедиј и хипермедиј

Уводна питања

 • Шта је информација, а шта обавештење?
  • ПАДА КИША У АУСТРАЛИЈИ.
  • ПАДА КИША У НАШЕМ МЕСТУ.
 • Зашто сте тако одговорили?

Увод

Како долазите до информација и обавештења о важним догађајима, изложбама, драмским и филмским представама...
Читате ли новине, часописе, гледате ли филмове и телевизијске серије, користите ли рачунар, колико вам помаже Интернет?
Комуникација је однос са другима. Комуницирати могу људи међусобно, људи са машинама, машина са машином, итд.
Комуникација омогућује људима да живе заједно. Директна комуникација међу људима остварује се говором или гестовима. Да би се размениле идеје или поделила знања с људима који су далеко , потребна су средства за пренос информација на даљину. Сва средства која омогућавају пренос информација (слика, звук, текст) називају се медији. Неки медији су књиге, новине, фотографије, кинематографија, телеграф, телефон, радио, телевизија, видео.
Човек је у стању да запамти 20% података ако их је само чуо, 40% ако их је видео и чуо, а 75% ако их је видео, чуо и активно користио.
Учење ће бити бртже и лакше ако је наставни материјал занимљив и забаван, те ако ангажује више чула истовремено. Занимљив и забаван начин приказивања наставног материјала омогућава рачунар и образовни компакт дискови.
На компакт дисковима информација је представљена или припремљена у комбинацији
обједињених помоћу рачунара.
Комбинација више медија обједињених у целину назива се мултимедиј.
Појам мултимедиј (multimedija) настао је од латинске речи  multi (многи) и medium (медиј) .

Мултимедијски рачунарски систем

Да би се стварали или користили мултимедији, потребан је мултимедијски рачунарски систем. Тај систем подразумева одговарајући хардвер и софтвер.
Хардверска компонента мултимедијског рачунарског система, осим брзог процесора и великог капацитета унутрашње меморије, подразумевају:
 • меморијске уређаје (хард диск великог капацитета, DVD, CD-ROM читачи и снимачи, ...)
 • улазне уређаје (тастатура, миш trackball, touchscreen, скенер, дигиталне камере, микрофон, ...)
 • излазне уређаје (монитор, звучници, пројектор, принтер, ...)
 • комуникацијске уређаје (модем, ISDN адаптер, ADSL рутер,...)


Неопходан софтвер подразумева програме:
 • оперативни систем
 • програме за обраду текста
 • алате за цратње, сликање и обраду графике,
 • снимање, репродуковање и обрада звука,
 • анимацију и видео,
 • алате за стварање мултимедијских садржаја (Macromedia Flash, Director, Sony  Sound Forge, Microsft Power Point, Adobe Photoshop, ...)

What is Multimedia?

Хипермедиј

Ако корисник има слободу кретања кроз мултимедијске садржаје медиј је интерактиван.Код интерактивног медија теме су повезане тако да корисник у потрази за информацијама прелази са предмета на на други повезани предмет.
Начин кретања се назива навигација. Да би се она олакшала додају се мапе, дугмад с текстом или симболима, иконице, итд.
Интерактиван медиј се назива хипермедиј (hypermedia).

Провера знања

 • Који је најмлађи међу електронским медијима?
 • Колико чула има човек?
 • На који начин вам штампани медији преносе обавештења / информације?
а) визуелно (путем чула вида)
б) аудитивно (путем чула слуха)
в) аудио-визуелно (путем чула вида и слуха)
 • A телевизије ?
а) визуелно (путем чула вида)
б) аудитивно (путем чула слуха)
в) аудио-визуелно (путем чула вида и слуха)

Comments