II Рад са текстом - Утврђивање градива

Вежба 1

Направити плакат у Wordu  којим позивате другове на журку користећи следеће елементе:
 • Текст различитих фонтова, величина и боје
 • Уградити барем 3 различита симбола различите боје и величине користећи алат за рад са симболима
 • Уградити барем једну фотографију са интернета
 • Уградити барем једну клипарт сличицу
 • Уградити барем 2 украсна текста
 • Уградити барем два аутоматска облика без текста и 2 аутоматска облика са текстом
Текст мора да буде писан ћирилицом
Пример плаката је следећи

Вежба 2

Направити разгледницу/честитку у Wordu  којим позивате другове на журку користећи следеће елементе:
текст различитих фонтова, величина и боје
 • Текст различитих фонтова, величина и боје
 • Уградити барем 3 различита симбола различите боје и величине користећи алат за рад са симболима
 • Уградити барем једну фотографију са интернета
 • Уградити барем једну клипарт сличицу
 • Уградити барем 2 украсна текста
 • Уградити барем два аутоматска облика без текста и 2 аутоматска облика са текстом
Текст мора да буде писан ћирилицом
Пример:

Вежба 3

Направити разгледницу/честитку у Wordu  којом позивате другове на састанак одељењске заједнице као на слици:

Comments