28. Аутоматски облици

Аутоматски облици се могу бирати из група (категорија): линије, линије спајања, основни облици, подебљане стрелице, дијаграми тока, звезде и рекламни натписи и облачићи.

Нацртаним облицима може се мењати величина, могу се ротирати, превртати, бојити и комбиновати.Посебну врсту оквира представљају оквири за текст. С њима ѕсе ради исто као са аутоматским облицима укључујући додавање боја попунама и ивицама.

Вежбе

Вежба 1.

Нацртати у документу Word
 • 3. линије са стрелицама у различитим бојама
 • 3 срца различитих боја ивице и испуне
 • 3 различите подебљане стрелице различитих боја ивице и испуне
 • 3 различите звезде и рекламна натписа различитих боја ивице и испуне
 • 3 облачића различитих боја ивице и испуне

Вежба 2.

Нацртати 3 различита рекламна натписа са уметнутим текстовима
 • назив школе
 • ваше име и презиме
 • назив "Смедеревска Паланка"

Вежба 3.

Нацртати 3 различита рекламна натписа са уметнутим текстовима
 • назив школе
 • ваше име и презиме
 • назив "Смедеревска Паланка"
Comments