25. Специјални текст

Специјалним врстама текста сматрају се математичке формуле и симболи, нотни записи мелодија, шаховски текст, итд. За уношење ових текстова користе се знаци којих нема на тастатури. Ти специјални знаци најчешће се комбинују са основним (равним) текстом у документу. Специјалне делове текста чине и датуми или неке фразе које се често понављају у истом или различитим документима.
Специјалним текстом сматрају се, такође, посебно издвојени делови текста као што су фусноте, горња и доња заглавља.

Уметање датума

Да би се на позицији курсора уписао текући датум

Уметање симбола

Симболи којих нема на тастатури и који не припадају ниједном фонту, већ се чувају у посебним колекцијама умећу се на позицију курсора помоћу команде.

Уметање аутоматског текста

Неке фразе се често понављају у истом или различитим документима. Да се не би сваки пут куцале слово по слово треба задати команду
За рад са аутоматским текстом може се користити и трака с алаткама AutoTextУметање бројева страница

Ако је документ дужи од једне странице уобичајено је да његове странице буду означене бројевима - нумерисане. Број странице умеће се на врх странице (заглавље странице). или на дно странице (подножје странице). Осим положаја броја странице може се одабрати и његово поравнање: лево, центар или десно.
Број странице се умеће коришћењем команде
Уобичајено је да се на првој страници број стране не приказује односно треба искључити Show number on first page. Уколико желите да обликујете број тстране изаберите тастер  Format и тада се оствара прозор као на слици

Заглавље и подножје стране

Заглавље (Header) чини текст који се при штампању налази у врху сваке странице документа.
Подножје (Footer) чини текст који се при штампању налази на дну сваке странице документа.
Најједноставнија заглавља или подножја садрже само бројеве страница.
Осим бројева страница, заглавља и подножја обично садрже име аутора, наслов, датум и друго.
Могу се постављати:
 • иста заглавља/подножја на свакој страници
 • једна врста заглавља/подножја на свакој страници а другачија на свим осталим страницама
 • једна врста заглавља/подножја на парним а друга на непарним страницама.
Да би се уметнуло ново или уређивало постојеће заглавље/подножје треба задати командуТренутно заглавље/подножје се приказује омеђено тачкастом линијом која се не види на папиру ако се документ одштампа. Основни текст је бледо приказан. У прозору се прикаузује и кутија (прозор) са алатима  Заглавље и подножје странице (Header and Footer)

Да би се прешло из заглавља у подножје треба притиснути
Текст заглавља/подножја се лакше и брже уређује ако се користи дугмад у кутији Заглавље и подножје странице

Проверите своје знање

 • Како се датуми пишу у Европи а како у Америци?
 • Шта су то симболи?
 • Како се додају нове фразе аутоматског текста?
 • Како се подешава да се не приказује број на првој страни?
 • Како се у заглављу или подножје умеће број странице а како укупан број страница у документу?

Вежбе:

1. вежба

Преузмите текст за вежбу са ове адресе (кликните на документ и сачувајте га на диску рачунара) затим га отворите помоћу програма Microsft Word. Над овим документом провежбајте наведена обликовање фонтова и промену изгледа стране.

Затим урадите следеће:
Подесите изглед стране тако да имате
 • Величина папира: B4
 • Положај странице (оријентација): Пејзажни положај (Landscape)
 • Горња маргина: 1,5 цм
 • Доња маргина: 2 цм
 • Лева маргина: 3 цм
 • Десна маргина: 1,5 цм
Нека слова у првом пасусу буду
 • Фонт: Arial Narrow
 • Стил фонта: Bold Italic
 • Величина: 16 тачака
 • Боја: Црвена
 • Ефекат:  Outline
 • Ефекат текста:Shimmer

Обликујте текст другог пасуса следећи начин

 • Поравнање: Поравнато са десне стране (Right)
 • Растојање пре претходног пасуса (Spacing Before):12
 • Растојање до следећег пасуса (Spacing After): 6
 • Растојање у оквиру пасуса: два реда текста (Double)

Уметните бројеве страна са леве стране

Уметните 5 симбола по жељи на дну стране у посебном параграфу тако да буду обликовани на следећи начин

 • Фонт: Arial Narrow
 • Стил фонта: Bold
 • Величина: 22 тачке
 • Боја: Црвена
 • Ефекат: -
 • Ефекат текста:Shimmer
У Заглављу странице унесите следећи Текст
Вежба из Информатике и рачунарства
У подножју странице унесите ваше име и презиме

Позовите наставника да му покажете шта сте урадили.
Ако вам нешто не полази за руком позовите наставника да вам покаже.


2. вежба

Преузмите текст за вежбу са ове адресе (кликните на документ и сачувајте га на диску рачунара) затим га отворите помоћу програма Microsft Word. Над овим документом провежбајте наведена обликовање фонтова и промену изгледа стране.

Затим урадите следеће:
Подесите изглед стране тако да имате
 • Величина папира: B5
 • Положај странице (оријентација): Пејзажни положај (Landscape)
 • Горња маргина: 2,5 цм
 • Доња маргина: 2 цм
 • Лева маргина: 2 цм
 • Десна маргина: 2,5 цм
Нека слова у првом пасусу буду
 • Фонт: Arial 
 • Стил фонта: Bold
 • Величина: 16 тачака
 • Боја: Зелена
 • Ефекат: -
 • Ефекат текста:Shimmer

Обликујте текст другог пасуса следећи начин

 • Поравнање: Поравнато са десне стране (Right)
 • Растојање пре претходног пасуса (Spacing Before):14
 • Растојање до следећег пасуса (Spacing After): 3
 • Растојање у оквиру пасуса: два реда текста (Double)

Уметните бројеве страна са десне стране

Уметните 3 симбола по жељи на дну стране у посебном параграфу тако да буду обликовани на следећи начин

 • Фонт: Arial Narrow
 • Стил фонта: Bold
 • Величина: 22 тачке
 • Боја: Црвена
 • Ефекат: -
 • Ефекат текста:Shimmer
У Заглављу странице унесите следећи Текст
ОШ "Херој Радмила Шишковић"
У подножју странице унесите ваше име и презиме

Позовите наставника да му покажете шта сте урадили.
Ако вам нешто не полази за руком позовите наставника да вам покаже.

3. вежба

Преузмите текст за вежбу са ове адресе (кликните на документ и сачувајте га на диску рачунара) затим га отворите помоћу програма Microsft Word. Над овим документом провежбајте наведена обликовање фонтова и промену изгледа стране.

Затим урадите следеће:
Подесите изглед стране тако да имате
 • Величина папира: A5
 • Положај странице (оријентација): Пејзажни положај (Landscape)
 • Горња маргина: 2 цм
 • Доња маргина: 1,5 цм
 • Лева маргина: 1 цм
 • Десна маргина: 1,5 цм
Нека слова у првом пасусу буду
 • Фонт: Times New Roman
 • Стил фонта: Bold Italic
 • Величина: 20 тачака
 • Боја: Жута
 • Ефекат: Small Caps
 • Ефекат текста: Marching Red Ants

Обликујте текст другог пасуса следећи начин

 • Поравнање: Поравнато са десне стране (Right)
 • Растојање пре претходног пасуса (Spacing Before):10
 • Растојање до следећег пасуса (Spacing After): 6
 • Растојање у оквиру пасуса: два реда текста (Double)

Уметните бројеве страна са леве стране

Уметните 3 симбола по жељи на дну стране у посебном параграфу тако да буду обликовани на следећи начин

 • Фонт: Arial Narrow
 • Стил фонта: Bold
 • Величина: 22 тачке
 • Боја: Зелена
 • Ефекат: Outline
 • Ефекат текста:Shimmer
У Заглављу странице унесите следећи Текст
ОШ HRŠ 2014.
У подножју странице унесите ваше име и презиме и разред

Позовите наставника да му покажете шта сте урадили.
Ако вам нешто не полази за руком позовите наставника да вам покаже.

ċ
Vrstekarata.doc
(26k)
Милан Милошевић,
14. 3. 2011. 16:14
Comments