24. Листе

Листе се користе за прављење спискова или набрајање.
Уколико је редослед ставки листе битан, листа се нумерише - прави се списак.
Ако пак редослед ставки није битан, она се прави додавањем знакова за набрајање.

Аутоматско нумерисање

1. На почетку новог пасуса од којег почиње нумерисање треба откуцати:

 • број 1 (или онај који је почетни),
 • знак иза броја ставке (обично тачка или десна заграда),
 • размак или Таб
 • ставку
 • притиснути Enter

2. Куцати затим остатк списка и иза сваке ставке притискати Enter

3. Двапут притиснути Enter или BackSpace  да би се обрисао последњи број у списку и тако списак завршио1. На почетку новог пасуса од којег почиње набрајање треба откуцати
 • звездицу (*) или - или >),
 • размак или Таб
 • ставку
 • притиснути Enter
2. Куцати затим остак листе и иза сваке ставке притискати Enter.
3. Двапут притиснути
Enter  или BackSpace  да би се обрисала последња ознака у листи и тако листа завршила.

Додавање знакова за набрајање постојећем тексту

Ако су ставке списка или листе за набрајање већ откуцане и међусобно одвојене знаком за крај пасуса, да би им се додали за набрајање треба:

1. изабрати ставке и
2. на траци са алатима
знакови за набрајање

или
нумерисање

Претварање листе у списак, и обрнуто

Списак се претвара у листу са ознакам за набрајање тако што се изаберу ставке и

Листа са ознакама за набрајање претвара се у нумерисани списак тако што се изаберу ставке и
Уклањање ознаке за набрајање и нумерисање
Да би се уклониле ознаке за набрајање или нумерисање, треба изабрати ставке и

Ажурирање листе

Ажурирање листе обухвата:
 • брисање ставке
 • уметање нове ставке на одређено место у листи или
 • проширивање листе додавањем нове ставке иза последње
Ставке се бришу, умећу или додају на крај листе исто као и пасуси у раван текст. При томе се ознаке за нумерисање аутоматски мењају.

Сортирање листе

Ставке листе или списка често су презимена ученика, имена земаља или градова итд.
Да би се оне лакше проналазиле, уобичајено је да буду поређане према алфабету језика који се користи.
Ставке се могу куцати било којим редоследом, а онда поређати тако да редослед буде
 • растући (од А до Ш) или
 • опадајући (од Ш до А).


Отворите нови Word документ
Да би се списак или листа сортирали треба
У кутији Sort Text
Различити облици знакова за набрајање и за нумерисање могу се бирати командом:

Вежбе

Вежба бр. 1

Преузмите текст за вежбу са ове адресе (кликните на документ и сачувајте га на диску рачунара) затим га отворите помоћу програма Microsft Word 2003.
Затим урадите следеће:

Подесите изглед стране тако да имате
 • Величина папира: B5
 • Положај странице (оријентација): Пејзажни положај (Landscape)
 • Горња маргина: 2 цм
 • Доња маргина: 2,5 цм
 • Лева маргина: 3,5 цм
 • Десна маргина: 4 цм

Направите листу од параграфа који се налазе испод наслова -набрајањем.

Нека текст у наслову буду
 • Фонт: Arial Narrow
 • Стил фонта: Bold Italic
 • Величина: 16 тачака
 • Боја: Црвена
 • Ефекат:  Outline
 • Ефекат текста: Sparkle Text

Обликујте пасус наслова на следећи начин

 • Поравнање: Right
 • Растојање пре претходног пасуса (Spacing Before): 8
 • Растојање до следећег пасуса (Spacing After): 15

Нека текст у листи буде са  следећим елементима
 • Фонт: Arial
 • Стил фонта:
 • Величина: 30 тачака
 • Боја: Плава
 • Ефекат: Shadow
 • Ефекат текста: Shimmer

Обликујте текст у листи на следећи начин

 • Поравнање: Поравнато са десне стране (Right)
 • Растојање пре претходног пасуса (Spacing Before):10
 • Растојање до следећег пасуса (Spacing After): 14
 • Растојање у оквиру пасуса: једанипо ред текста (1,5 Lines)
Позовите наставника да му покажете шта сте научили.
Ако вам нешто не полази за руком позовите наставника да вам покаже
.
Позовите наставника да му покажете шта сте научили.

Вежба бр. 2

Преузмите текст за вежбу са ове адресе (кликните на документ и сачувајте га на диску рачунара) затим га отворите помоћу програма Microsft Word 2003.
Затим урадите следеће:
Подесите изглед стране тако да имате
 • Величина папира: B5
 • Положај странице (оријентација): Пејзажни положај (Landscape)
 • Горња маргина: 2 цм
 • Доња маргина: 2,5 цм
 • Лева маргина: 3,5 цм
 • Десна маргина: 4 цм

Направите списак од параграфа који се налазе испод наслова -набрајањем.

Нека текст у наслову буду
 • Фонт: Arial Narrow
 • Стил фонта: Bold
 • Величина: 22 тачака
 • Боја: Зелена
 • Ефекат:  Outline
 • Ефекат текста: Shimmer

Обликујте пасус наслова на следећи начин

 • Поравнање: Left
 • Растојање пре претходног пасуса (Spacing Before): 10
 • Растојање до следећег пасуса (Spacing After): 18
Нека текст у листи буде са  следећим елементима
 • Фонт: Arial
 • Стил фонта: -
 • Величина: 18 тачака
 • Боја: Плава
 • Ефекат: Outline
 • Ефекат текста: 

Обликујте текст у листи на следећи начин

 • Поравнање: Поравнато са десне стране (Right)
 • Растојање пре претходног пасуса (Spacing Before):12
 • Растојање до следећег пасуса (Spacing After): 6
 • Растојање у оквиру пасуса: два реда текста (Double)
Позовите наставника да му покажете шта сте научили.
Ако вам нешто не полази за руком позовите наставника да вам покаже
.
Позовите наставника да му покажете шта сте научили.

Проверите своје знање

 1. Када се користе бројеви а када знакови за набрајање при прављењу листи?
 2. Како се укључује аутоматска нумерација?
 3. Шта је ажурирање листе?
 4. Која два редоследа се користе при сортирању?
ĉ
Милан Милошевић,
28. 2. 2011. 14:11
Comments