23. Обликовање пасуса

Пасус је део текста који чине сви знаци између два знака за крај пасуса.
У новом документу текст се уноси у само један пасус а за следећи пасус је потребно притиснути тастер Enter.
Притиском на тастер Enter. у документу се уписује знак за крај пасуса. Тај знак се не види на папиру нити на екрану. Да би се на екрану видео приказ за крај пасуса треба у кутији са алатима Standard  притиснути дугме  Show/Hide (Прикажи/Сакриј) које је наглашено на следећој слици ове кутије са алатима.
Знак за крај пасуса (параграфа) је приказан на следећој слици
Осим знака за крај пасуса, рачунар памти и друге невидљиве знаке који се у документ уписују командним тастерима. Команда за размак између речи задаје се притиском на размакницу (у документу се уписује невидљива тачкица). Кад год се притисне Таб у документ се уписује стрелица.
Карактеристике формата пасуса се налазе у знаку за крај пасуса. Ако се тај карактер обрише пасус преузима карактеристике форматирања од следећег пасуса. Уколико се знак за крај пасуса премешта и формат се премешта.
На пример, ако је у тексту
потребно уметнути нов пасус између постојећих
Enter се може притиснути на крају првог пасуса или на почетку другог.
У првом случају текст који се умеће у празан ред има изглед као онај у првом пасусу.
а у другом случају изглед оног у другом пасусу.
Изглед пасуса се обликује проредом, хоризонталним равнањем и увлачењем.

Увлаке

Увлака је размак између ивице пасуса и маргине.
Пасус може да буде увучен слева или сдесна. Да би текст био прегледнији, посебно се увлачи прва линија пасуса. Понекад се праве и висеће увлаке.
Погледајмо текст који је само делимично обликован тиме што је наглашен наслов.
Прва линија пасуса се увлачи тако што се притиска тастер Таб по преласку на нови пасус пре куцања текста. Уколико је текст откуцан, тастер Таб се притисне када је курсор доведен испред првог слова пасуса.
Изабрани пасуси се увлаче помоћу дугмета са стрелицом на десно а смањују притиском на дугме са стрелицом налево.
Пример је следећи

Хоризонтално равнање

Редови у пасусу могу бити поравнати:
по левој ивици
по десној ивици
центрирано
а такође поравнато по обе ивице.
У кутији са алатом за форматирање као на слици доле треба изабрати одговарајућу команду (на слици је означена икона за равнање са леве стране).

Проред

Проредом се називају белине иза пасуса, као и белине између редова пасуса. Белине између редова пасуса које се најчешће користе су следеће:
Проред: једноструки
Нема размака између редова.
Речено је илустровано на примеру песме Зимска идила
Проред:1,5 редова
Пола реда између свака два реда
Проред: двоструки
Цео ред између свака два реда
Проред се подешава тако што се изаберу пасуси, а онда се са листе иза дугмета доле иазбере жељени проред.
Још више опција за обликовање пасуса пружа команда Paragraph која се активира притиском на тастер
Paragraph у менију Format
Прозор са опцијама је следећи

Питања за проверу знања

  1. Како се означава крај пасуса?
  2. Како се све утиче на изглед пасуса?
  3. Какве све увлаке постоје?
  4. Шта је хоризонтално поравнање?
  5. Шта је проред?

Вежба

1. вежба 

V- вежба 21-23: 01

2. вежба

V- вежба 21-23: 02


3. вежба

V- вежба 21-23: 03

4. вежба

V- вежба 21-23: 04

5. вежба


Преузмите текст за вежбу са ове адресе (кликните на документ и сачувајте га на диску рачунара) затим га отворите помоћу програма Microsft Word. Над овим документом провежбајте наведена обликовања пасуса. Такође провежбајте и обликовање фонтова и промену изгледа стране.
Позовите наставника да му покажете шта сте научили.
Ако вам нешто не полази за руком позовите наставника да вам покаже
.
Comments