21.Копирање

Приликом уређивања текста рад олакшавају команде за опозивање претходне радње
и понављање претходне радње
При уређивању текста неке блокове текста потребно је обрисати, преместити или копирати.
Изабрани блок текста се брише помоћу тастера за брисање Delete или BackSpace. Брисање је могуће или било којим другим знаком. Знак који је откуцан замењује изабрани блок.
Ако се зада команда
претходно изабрани део текста нестаје из документа, али се чува у привременој меморији рачунара која се назива Остава (Clipboard).
Ако се примени команда
означени део текста остаје на истом месту где је био и раније и копира се у оставу. Највише 24 блока текста може да се копира у оставу.
Садржај оставе може да се види у окну задатака ако се зада команда
Пример садржаја оставе је следећи
Блок који је последњи премештен или копиран у оставу лепи се на место где се налази курсор задавањем команде
Било који блок из оставе лепи се на место где се налази курсор тако што се кликне на њега у остави.
Сви блокови из оставе лепе се одједном, почев од места где се налази курсор тастатуре тако што се притисне тастер
Садржај оставе се празни притиском на тастер
Више блокова се може исећи у посебан прихватник који се назива шиљак (Spike) тако што се редом бирају, један по један, и притиска тастер Ctrl+F3, а затим се сви одједном залепе на место где се налази курсор у итом документу притискањем Ctrl+Shift+F3.
Блок текста може се копирати или премештати и без оставе:
 • Изабрати блок
 • Притиснути F2 за исецање или Shift+F2 за копирање
 • Преместити курсор на жељено место
 • Притиснути Enter.
ИЛИ
 • Изабрати блок
 • Преместити курсор на жељено место и
 • За премештање - користити Ctrl+десни клик
 • За копирање - користити Ctrl+Shift+десни клик
Блок текста може се премештати и техником превлачења:
 • Изабрати блок
 • Показивач миша довести у блок
 • Притиснути леви тастер миша
 • Вући миш на жељено место где треба отпустити тастер миша
 • Копирање се ради исто само што се држи притиснут тастер Ctrl.

Проверите своје знање

 • Шта се све може урадити са изабраним блоком текста?
 • Како се све изабрани блок текста брише?
 • Како се све изабрани блок текста премешта?
 • Како се све изабрани блок текст копира?

Вежба

Преузмите текст за вежбу са ове адресе (кликните на документ и сачувајте га на диску рачунара) затим га отворите помоћу програма Microsft Word. Над овим документом провежбајте наведена копирања делова текста.
Затим урадите следеће:
Подесите изглед стране тако да имате
 • Величина паприра: А4
 • Положај странице (оријентација): Пејзажни положај (Landscape)
 • Горња маргина: 2 цм
 • Доња маргина: 3 цм
 • Лева маргина: 2,5 цм
 • Десна маргина: 4 цм
Прекопирајте 6. пасус из овог документа у нови  документ који ћете сачувати под новим именом
Позовите наставника да му покажете шта сте научили.
Ако вам нешто не полази за руком позовите наставника да вам покаже
.
Comments