17. Подешавање изгледа прозора

Презентација

V 17 Подешавање изгледа прозора


Проверите своје знање

Које намене имају следећи елементи прозора програма Microsft Office Word
  1. заглавље (Title Bar)
  2. трака са менијима (Menu Bar)
  3. окно задатака (Task Pane)
  4. трака са алатима (Toolbars)
  5. радни простор (Desktop)
  6. лењир (Ruler)
  7. трака за померање (Scroll Bars)
  8. статусна трака (Status Bar)
Comments