15. Обрада текста помоћу рачунара

Презентација у PPT-у

V-15.1: Обрада текста

V-15.2: Обрада текста: Питања за проверу знања

V-15.3: Обрада текста: Вежбе


 Анимације: стартовање/покретање апликације, чување и затварање документа