06. Џокер знаци

Што је више датотека (фајлова) на диску, почињемо заборављати њихова имена. Исти проблем се јавља и у случају када копирамо, бришемо или обављамо неки други посао са групом датотека. У оваквим случајевима користе се џокер знаци.

Један од џокер знакова је знак питања (?). Употребљава се да замени било који појединачни карактер у имену датотеке. Може се користити како у имену тако и у типу датотеке.

Опис фајла 

Значење 

Обухваћени фајлови 

 ?OME.DO? 

Овде спадају све датотеке у рачунару које имају иетири карактера у имену, при чему су последња три OME и екстензију од три карактера при иему су прва два DO 

HOME.DOC

ROME.DOC

SOME.DOS

HOME.DOT 

 PISMO.?OC 

Било која датотека са именом PISMO који има екстензију од три слова која се заврљавају са OC 

PISMO.BOC

PISMO.SOC

PISMO.DOC 

 ?A?.DOC 

Било која датотека иије име има три карактера од којих је средњи карактер А и екстензија DOC 

HAT.DOC

MAT.DOC

RAM.DOC 

Други џокер знак је звездица (*). Много је практичнији за употребу јер замењује више знакова и може се користити у свакој комбинацији.

Примери описа фајла џокер знаком-знаком звездица ()

Опис фајла  

Значење  

Обухваћени фајлови  

*.* 

 Све датотеке без обзира на дужину имена, дужину екстензија  

 Сви фајлови које можете пронаћи

 PISMO.*  

 Све датотеке са именом PISMO, са екстензијом од једног, два, три карактера или без екстензије  

 PISMO PISMO.1

PISMO.OLD

PISMO.TXT 

*.DOC

 Све датотеке са екстензијом DOC 

PRODAJA.DOC

A.DOC

!#@.DOC 

PR*. 

 Било која датотека која почиње са PR, а нема екстензију  

PROSTOR PROBLEM PREGLED 

 

Comments