Датотеке

Датотечки систем (енгл. filesystem)

Датотеке су организоване у систем датотека на различите начине у зависности од оперативног система. Датотечки системи регулишу приступ тврдом диску, меморији, мрежи и специјалним датотекама.

Код већине оперативних система, садржај једне датотеке је обично једнодимензионални низ бајтова (енгл. byte), дакле низ целих бројева између 0 и 255. Тек корисник датотеке или сам оперативни систем интепретирају ове бројчане редове као текст, програм или слику.

Датотечки систем уређује поред директоријума са датотекама и горе описаним садржајем датотека и атрибуте датотека. Атрибутима припадају тип датотеке, величина датотеке (број бајта у датотеци), регулисање права за упис и читање датотеке, датум настанка, датум последњег приступа и датум последњих промена датотеке. У зависности од оперативног система могући су и додатни атрибути.

У датотекама примењени знакови зависе од датотечког система, оперативног система и постављених језичких поставки. Код УНИX компатибилних датотека у имену се нпр. не смеју налазити знакови '/' и НУЛ знак. Додатно је дужина имена датотеке ограничена на 255 знакова. Знакови могу бити различито кодирани а новији оперативни системи подржавају и уникод.

Логичка и физичка слика датотека

Датотеке се могу посматрати на два начина. Логичка слика приказује датотеку као редове информацијских целина. У физичкој слици датотека се састоји из реда информационих блокова исте величине.

Врсте датотека

Датотеке се могу користити у различите сврхе као и бајтови из којих се састоје. По садржају разликују се следеће датотеке:

  • Програми (датотеке које могу извршити разне функције)
   • програми писани у машинским језицима
   • програми писани и језицима различитих скрипти (нпр. реxx)
  • Датотеке (садрже информације и служе за приказ/очување истих)
   • програмски код (текст)
   • текстуалне датотеке
   • музичке датотеке (нпр. WAV, MIDI, MP3)
   • графичке датотеке
   • базе података
  • Директоријуми
  • Специјалне датотеке (псеудо-датотеке)
   • датотеке за различите хардверске компоненте
   • Процесне информације

Могућности за маркирање типа датотеке:

 • Маркирање путем оперативног система (нпр. програм или текстуална датотека)
 • Маркирање путем имена датотеке (нпр. .доц на крају имена)
 • Маркирање унутар датотеке (нпр. <?xмл версион="1.0" на почетку)
 • Меморисање у одређеним директоријима
Comments