11. Прибор

Неки од инсталираних програма оперативног система Windows налазе се у фасцикли Прибор (Accessories). Изглед фасцикле Прибор и почетних екрана неких од програма дат је у презентацији.

V-11: ПриборComments